zarodniki Muchomora Czerwonego zebrane na czarnym kartonie przez Ewę Polską i Jakuba Rożeja
oraz zdeponowane w kolekcji CentrumCentrum