Kapitał CentrumCentrum został umieszczony na okres 3 miesięcy w dwóch muzeach berlińskich - Bode i Neues Museum.
Możliwość prezentacji sztabek złota w tych instytucjach (i dzięki tej prezentacji podniesienie ich wartości)
zawdzięczamy duchowi artysty,
w którego wcielił się Łukasz Jastrubczak. >>>>>>

W Deutsche Bank Kunsthalle prezentowana jest instalacja video, która jest dokumentacją akcji umieszczania sztabek złota
w berlińskich instytucjach. >>>>>
photo : Mathias Schormann