"Wywiad z pleśnią"

dziura w ziemi 30x30x30 cm,
pleśń, trzcina, sznurek, mikrofon

2014