"Stopa potwora z ID"W 2012 roku stworzyliśmy rzeźbę wykonaną z betonu, która przedstawiała stopę potwora
z podświadomości, który pojawia się w
filmie science-fiction p.t. „Forbidden Planet” z 1956 roku.
Następnie umieściliśmy rzeźbę w parku w Elblągu, w bardzo bliskiej odległości od rzeźby Macieja Szańkowskiego, którą wykonał na Biennale Form Przestrzennych (1965–1973).
Po kilku dniach rzeźba stopy potwora zniknęła.

Monster from subconsiousness. Still from "Forbidden Planet"

Maciej Szańkowski "Forma sferyczna VI" Elbląg 1967