.....................................
CentrumCentrum zostało założone w 2014 roku w Szczecinie przez Łukasza Jastrubczaka & Małgorzata Mazur. To instytucja, najmniejszy kolektyw oparty na uczuciach.
CentrumCentrum organizuje wydarzenia, wystawy i warsztaty, aby odkrywać i doświadczać więzi społeczne, relacje między ludźmi i nie-ludźmi, zapomniane przedmioty i teksty.
Znajdująca się na ogródku działkowym instytucja zaciera granice między sztuką a życiem, po to by uprawiać ekologię społeczną.
 
Działalność CentrumCentrum skupiona jest na badaniu relacji byłych peryferii i byłych centrów świata, w kontekście ich zależności ekonomicznej i kulturowej. 
Wplatamy wątki z przeszłości w teraźniejszą siatkę zależności, aktywując również nieludzkich bohaterów - niezauważone podmioty i przedmioty, pominięte zdarzenia - dążąc do wzmocnienia ich uczestnictwa we współczesnej narracji.
Wydajemy publikacje, tworzymy kolekcję przedmiotów i sytuacji, inicjujemy dyskusje, prowadzimy warsztaty, tłumaczymy, recyklujemy, rekonstruujemy, współpracujemy, dbamy o glebę i rośliny, zbieramy owoce.
CentrumCentrum jest rzeką. Pamięta jak rzeka i łączy się z wszystkimi rzekami na świecie. Znajduje się w asamblażu sił, które tworzą, niszczą, troszczą się, nieustannie zmieniają, opierają, empatyzują, negocjują swoją pozycję. 
CentrumCentrum to heretycka instytucja, dla której najważniejszą miarą ludzką jest przyjemność.
Kapitał CentrumCentrum prezentowany w Bode Museum i Neues Museum w Berlinie, zdjęcia: Mathias Schormann


CentrumCentrum posiada alternatywną formę finansowania swojej działalności - Kapitał CentrumCentrum, składający się z 66 sztabek złota, wykonanych
z kartonu pomalowanego złotym sprayem. W celu nadania wartości temu sztucznemu złotu, sztabki zostały wystawione w uznanych instytucjach – muzeach - Neues Museum
i Bode Museum w Berlinie. Każda pracująca na rzecz CentrumCentrum osoba wynagradzana jest jedną sztabką złota.

kontakt :
jastrubczak (at) gmail (dot) com


ROD Przyjaźń
ul. Bogumińska
przystanek autobusowy: Ogrody "Przyjaźń" na żądanie
ogródek #354
53.468665, 14.582899