"Gra na Łące Widokowej"
wspólne działanie osób biorących udział w Kongresie postartystycznym w Sokołowsku,
którzy  w 4 różnych grupach : porosty, amonity, ropuchy i pegazy,
wysyłali sobie nawzajem komunikaty wizualno - dźwiękowe

"Game on a Meadow"
collaborative action of participants of Post-artistic congress in Sokołowsko,
who in 4 different groups : lichens, ammonites, toads and pegasi,
sent each other visual and sound messages


photos by Karolina Pawelczyk

CentrumCentrum · Kenyan coast fieldrecordings

field recordings collected by CentrumCentrum in Kenya, and broadcasted in the park "Różanka" in Sokołowsko, as part of Post-artistic congres.