"Wymiana Polski z Argentyną"
Projekt miesięcznej wymiany nazw
pomiędzy dziesięcioma miastami argentyńskimi
i polskimi.
Przedsięwzięcie zakłada współdziałanie ze strony dużej liczby instytucji m.in.:
placówek pocztowych,
urzędów,
banków,
szkół,
drużyn sportowych,
itd.