"Słońce w CentrumCentrum"
W 2014 roku Łukasz Jastrubczak pojawił się w Nowej Hucie
w Krakowie
jako Duch artysty konceptualisty .
Występował tam z przedmiotem wykonanym z plastikowej rurki
i pomarańczowego materiału, który reprezentował Słońce.
Obiekt przymocowany do balonów wypełnionych helem unosił się
w powietrzu. Im wyżej szybował, tym wyższe tony Duch wydobywał z fletu.
Okrągły obiekt reprezentujący Słońce został następnie zdeponowany w kolekcji CentrumCentrum i z roku na rok stopniowo podlegał procesom erozji.