"Rekonstrukcja w Szuminie"

25 maja w Szuminie (miejscowości, w której znajduje się letnia rezydencja Oskara i Zofii Hansenów) odbyła się rekonstrukcja "Gry na Wzgórzu Morela", którą Oskar Hansen zrealizował ze swoimi studentami (m.in. duetem KwieKulik) w 1971 roku w Elblągu. W rekonstrukcji wzięli udział studenci i studentki Pracowni Działania z Akademii Sztuki w Szczecinie, studentki i studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Rysunki - komentarze - przypisy wykonała z własnej inicjatywy Maja Demska.

Wydarzenie odbyło się dzięki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Paweł Nowożycki, Sebastian Cichocki).RYSUNKI MAJA DEMSKA