.....................................

wystawy & wydarzenia

2020


"Wystawa Ostatniej Muszli"
&
performance Beth Collar
"THIS IS HOW I'VE LIVED (but, the Mongol Hordes!) Mark IV: ADDENDUM"

2019

Kryształ”, CentrumCentrum, Szczecin

2018

Wspomnienie ostatniej wystawy”,
OS 17, Szczecin

2017

Happening dla martwego dzika”, CentrumCentrum, Szczecin